Søndre Ruud Gård ligger i Trømborg i Eidsberg kommune. De første dåhjortene ble kjøpt inn i 2001, og siden har flokken vokst år for år.

Nå produseres det ca. 50 kalver pr. år, og det betyr at det er rundt 150 dyr totalt før slaktingen starter på høsten.

Innhegningen består av variert terreng med både innmark, kulturbeiter og skog.
Dyrene kan leve fritt og finner maten de trenger i sommerhalvåret. I vinterhalvåret tilleggsfóres det med grass og korn.

Slaktingen foregår ved at dyrene skytes i hegnet. Slik unngås unødig stress hos
dyrene, og kjøttet blir av topp kvalitet.